СПЕЧЕЛИ

“Безплатна процедура DermaClear”

Условия на играта.

1. Харесай нашата страница(Facebook) / Последвай нашият профил (Instagram)

2. Под снимката с играта тагни 2 свои приятелки/приятели, на които би ни препоръчал

3. Трето… няма трето. Това е! Успех!

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА 

“Безплатна процедура DermaClear“


1.
Играта се организира от Елекса козметик ООД, ЕИК: 201913429,
aдрес: гр. Сливен, Петко Славейков, 9, ет. партерен етаж, МОЛ: Люси Киркорова

2. Организаторът на играта си запазва правото да допълва, изменя или променя официалните правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на Facebook страницата / Instagram профила.

3. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това във Facebook страницата / Instagram профила си. В случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или други форсмажорни обстоятелства, на участниците не се дължи компенсация.

4. Включвайки се в настоящата томбола, участниците предоставят доброволно своите данни (имена и Facebook/Instagram профил) и дават съгласието си тези данни да бъдат събирани за целите на томболата и/или разпространението на наградите. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба на страната.

5. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

6. Участвайки в томболата, участниците се ангажират да приемат настоящите официални правила и да спазват техните условия.

7. Участници, не потърсили наградите си до 10-дневен срок от датата на известяването за спечелването им, губят правото да я получат.

8. В случай, че печелившият участник е на възраст до 18 г., наградата може да бъде получена от законния представител на спечелилото лице.

9. Всеки може да участва един път и да спечели 1 награда. Дублирани постове от 1 участник няма да се приемат за валидни.

10. Условия на играта:

* Харесай нашата Facebook страница: https://www.facebook.com/salononina/ / Последвай нашият профил: https://www.instagram.com/salon.onina/

* Под снимката с играта тагни 2 свои приятелки/приятели, на които би ни препоръчал

11. Период на играта:

От: 16 септември 2021г. 00:00 ч.

До: 26 септември 2021г. 23:59 ч.

12. Теглене и обявяване на печелившите:

30 Септември 2021 г.

13. Награди: 2 бр. процедури DermaClear

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart