СПЕЧЕЛИ

“Безплатна процедура Imperium Med 400 - ThermoGym”

Условия на играта.

 1. Последвай нашият профил в Instagram
 2. Под снимката с играта отбележи 1 свои приятел, на който би ни препоръчал
 3. Трето… няма трето. Това е! Успех!

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА

“Безплатна процедура Imperium Med 400 - ThermoGym”

 1. Играта се организира от Елекса козметик ООД, ЕИК: 201913429, aдрес: гр. Сливен, Петко Славейков, 9, ет. партерен етаж, МОЛ: Люси Киркорова
 2. Организаторът на играта си запазва правото да допълва, изменя или променя официалните правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на Facebook страницата / Instagram профила.
 3. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това във Facebook страницата / Instagram профила си. В случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или други форсмажорни обстоятелства, на участниците не се дължи компенсация.
 4. Включвайки се в настоящата томбола, участниците предоставят доброволно своите данни (имена и Instagram профил) и дават съгласието си тези данни да бъдат събирани за целите на томболата и/или разпространението на наградите. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба на страната.
 5. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
 6. Участвайки в томболата, участниците се ангажират да приемат настоящите официални правила и да спазват техните условия.
 7. Участници, не потърсили наградите си до 10-дневен срок от датата на известяването за спечелването им, губят правото да я получат.
 8. В случай, че печелившият участник е на възраст до 18 г., наградата може да бъде получена от законния представител на спечелилото лице.
 9. Всеки може да участва един път и да спечели 1 награда. Дублирани постове от 1 участник няма да се приемат за валидни.
 10. Условия на играта:Последвай нашият профил: https://www.instagram.com/salon.onina/* Под снимката с играта тагни 1 свой приятел, на които би ни препоръчал
 1. Период на играта:
  От: 10.01.2022г. 10:30 ч.
  До: 24.01.2022г. 23:59 ч.
 1. Теглене и обявяване на печелившите:
  27.01.2022 г.
 1. Награди: 1 бр. процедура Imperium Med 400 –
  ThermoGym

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart